VIDEOÕPS

LÕBUSAD JA HARIVAD VIDEOD ERI ÕPPEAINETES

Kellele
videod
on?

Õpetajatele

Avatud õppematerjalid, mis köidavad sinu õpilaste tähelepanu ja seletavad keerulisi mõisteid lihtsas keeles. Kasuta õppe personaliseerimiseks, aruteluks klassiruumis või kasvõi asendusõpetajana!

Õppijatele

Tunned, et õpiku tekst on surmigav ja millestki aru ei saa? Seletame lahti! Aega viitmata ja lustiga. Meie videote abil võid iseseisvalt õppida, kontrolltööks korrata või lihtsalt harivalt meelt lahutada. 

Täiskasvanuile

Koolis õpitud tarkused kipuvad ununema? Või ei saanudki omal ajal kõigest aru? Videoõpsi videotega on lihtne meelde tuletada, vaata kasvõi lastega koos õhtul telekast. Kui aga oled lastega Eestist kaugel, aitavad videod koduõppe toimima panna.

Meie videoid saab õppimiseks kasutada väga erineval moel – iseseisvast õhinapõhisest õppimisest kontrolltööks kordamiseni või siis arutelukäivitajast klassiruumis distantsõppe vahendini. See mõte võib tunduda harjumatu, aga tegelikult saab õppevideot kasutada samadeks õpitegevusteks kui tekstilisel kujul õpikut. Ühtlasi võiks ta aga aidata asendada õpetaja esitlust või loengut. Meie südamesoov oleks, et nende videote olemasolu aitab üle minna personaliseeritumale õppekorraldusele. Mõningad näited, kuidas videoid õppimisel kasutada:

Ümberpööratud klassiruum. Selle mudeli järgi võiksid õpilased iga uue teema alguses saada koduseks ülesandeks vaadata Videoõpsi videot ja teha selle abil endale teema põhialused selgeks. See võimaldab klassitunni aega kasutada aktiivsemateks ülesanneteks, kus õpilased saavad õpitut rakendada, selle üle arutleda, läheneda teemale loovamalt, teha koostööd rühmas või minna üldse klassiruumist välja õppekäigule.

Iseseisvad interaktiivsed ülesanded. Kui kõigil õpilastel on võimalik kasutada arvutit (olgu siis arvutiklassis või oma seadmeid), on mõistlik anda neile interaktiivseid ülesandeid, kus video on jagatud väiksemateks osadeks ning iga osa lõpus esitatakse õppijale küsimusi, mis kontrollivad arusaamist ja suunavad õpilast õpitut mälust ammutama. Õpetaja näeb ülevaadet õpilaste edenemisest ja saab rohkem tähelepanu pöörata neile, kel on raskusi. Selliseid interaktiivseid ülesandeid saab meie videote põhjal koostada näiteks Mastery õpirakenduses.

Arutelu klassiruumis. Youtube’i videot on kerge projektoriga seinale kuvada ja mängima panna, aga me ei soovita 10 minutist videot järjest näidata, vaid panna vahepeal video pausile ja arutleda kuuldu üle. Kui teie arutelust jäi kõlama huvitavaid mõtteid, jagage meiega video kommentaarides!

Projektõppe toetav materjal. Kui soovid õpilastega teha projektõpet, kus nad ise midagi välja uurivad, siis tasub alati varustada nad ka materjalidega, kust nad saavad eakohast materjali, et teemaga iseseisvalt tutvuda ja siis edasi otsida. Üks võimalus selleks ongi meie videod.

Asendusõpetaja. Meie meelest ei ole võimalik head õpetajat video või tarkvaraga asendada. Aga kui viimane häda on käes, siis küllap saab panna video mängima ja anda õpilastele selle põhjal iseseisev ülesanne.

Kontrolltööks kordamine. Kui õpilasel on järgmisel päeval kontrolltöö ja vaja on teema kiiresti selgeks saada, siis esmalt soovitaksime järgmine kord aegsasti õppima hakata, sest enne kontrolltööd tuupides ei jää õpitu eriti kauaks meelde ja kogu vaev on üsna kasutu. Aga kui selline olukord siiski tekib, siis on meie videote abil kerge mälu värskendada ja teema endale selgeks teha. Soovitame siiski mitte ainult videosid vaadata, vaid lisaks lahendada ka enesekontrolliülesandeid, mis sunniksid õppija aju õpitut mälust ammutama.

Distantsõpe. Ükskõik kas füüsilisest kooliruumist ollakse eemal pandeemia või lihtsalt näiteks välismaal elamise tõttu, on õpilasel distantsõppe jaoks vaja õppematerjale, millele pääseb veebi kaudu ligi ning mille abil saab ka õpetaja seletusteta teemast aru. Kui distantsõppes videosid kasutada, siis teha neist kindlasti interaktiivsed ülesanded (vt ülal) või vähemasti anda ette küsimused, millele vastused leida.

Elukestev õpe. Kõik inimesed on kunagi koolis käinud ja midagi seal õppinud. Osa sellest on kindlasti meelest läinud ja mõnes osas on kindlasti ka maailm vahepeal targemaks saanud. Seepärast on ka täiskasvanud õppija igati oodatud meie videote varal mälu värskendama ja näiteks õhtut teleka ees harivalt sisustama.

Õhinapõhine “etteõppimine”. Õpilane, kes tunneb mõne aine vastu suurt huvi ja kel on oma vanuseastme teemad juba selged, võib meie videote abil iseseisvalt juba järgmiste aastate õppematerjali omandama asuda.

Meie
põhimõtted

Eesti haridus on üks maailma parimaid. Aga alati saab veel paremini. Soovimegi anda sellesse oma panuse.

Hariduses liigutakse üha enam õppija suurema autonoomsuse suunas. Samas ei seleta olemasolevad õppematerjalid õppesisu piisavalt hästi lahti ega toeta iseseisvat õppimist. Sealjuures on need liigselt kinni formaalhariduse raamides. Miks ei võiks luua selliseid õppematerjale, mis köidaksid publikut ka vabal ajal ning jõuaksid sotsiaalmeedia kaudu ka väljapoole koolitundi?

Meie üritamegi need kaks asja ühendada – luua iseseisvat õppimist toetavad õppematerjalid, mida vaadataks ka vabast ajast ja vabast tahtest. Nii on õpe koolis efektiivsem ja saame rohkem inimesi õppima. Lõpptulemiks – loodetavasti – targem ühiskond.

VIDEOÕPSI BLOGI

Milliseid õppematerjale Videoõpsil juba on?

Uus õppeaasta on algamas. Just seepärast on õige hetk vaadata üle Videoõpsi sahvrid, kust leiab vaimutoitu igale maitsele! Meil on õpetajatele ja õpilastele pakkuda

Creative Commonsi litsentside kategooriad

Kas ma tohin seda pilti kasutada? Videoõps autoriõigustest

Kas sina teadsid, et Videoõps teeb õppevideoid CC-BY autoriõiguste litsentsiga, et kõik saaksid seda võimalikult vabalt kasutada? Mainisime seda siin, sest see on oluline osa Videoõpsi kontseptsioonist. Aga mida see CC-BY täpsemalt tähendab? Ja kas me soovitame teistelgi meie eeskuju järgida? Millisele probleemile me heas usus toimetades sattunud oleme? Miks Videoõps rohkem meeme ei kasuta? Mida üldse õpetaja autoriõigustest peaks teadma? Ja kust otsida illustreerivat materjali, kui tahad ise videoid teha? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse järgnevast artiklist.

HINNAKIRI

Kas sinu ettevõttel või asutusel on vaja koolitusvideot töötajatele või koostööpartneritele? Videoõpsi põhimissiooniks on luua väga head õppevara üldhariduskoolidele, kuid pakume oma kogemust hea meelega ka teie teenistusse!

Pakume äri- ja erakliendile järgmisi teenuseid:

Meie
meeskond

Iga õppeaine puhul teeme koostööd selle aine õpetajate ja didaktikutega. Sõltumata ainest veab aga Videoõpsi vankrit tuumik:

Kristo Siig

Eestvedamine ja režii

Martin Männik

Produktsioon ja järeltöötlus

Sille Paas

Sotsiaalmeedia

KONTAKT

Me tahame, et selliseid õppematerjale oleks palju, enamikes ainetes ja enamikes klassides. Ja me tahame selleni jõuda kiirelt. Kui sa leiad ka, et see on hea mõte, siis alustuseks telli ja jälgi meid ning jaga rõõmusõnumit ka sõpradele!

MTÜ VIDEOÕPS

info@videoops.ee

Suur-Sõjamäe 8, Tallinn, 11415

Reg. kood 80588390

Koostööpartnerid

© MTÜ Videoõps, 2023