Milliseid õppematerjale Videoõpsil juba on?

Uus õppeaasta on algamas. Just seepärast on õige hetk vaadata üle Videoõpsi sahvrid, kust leiab vaimutoitu igale maitsele! Meil on õpetajatele ja õpilastele pakkuda ligi 100 videoõppematerjali erinevates õppeainetes alustades füüsikast ja bioloogiast ning lõpetades kirjanduse ja ühiskonnaõpetusega. Muidugi on need valminud koostöös heade Eesti õpetajate, ülikoolide ja ettevõtetega. Head avastamist!

Füüsika

Füüsikas on meil peagi kaetud kõik põhikooli kursused ehk 8.-9. klassi teemad.

Valgusõpetus (10 videot, esinejaks Jüri-Mikk Udam, toona Eesti Energia):
https://www.youtube.com/playlist?list=PL70HIWp0tGWCdLxJRUKDF4F5mFBc6UDK6

Soojusõpetus, sh tuumafüüsika (10 videot, esinejateks Lae end 2022 programmi osalejad):
https://www.youtube.com/playlist?list=PL70HIWp0tGWArnuWcOfeteu5bK0UPIX_w

Elektriõpetus (14 videot, esinejaks Reivo Maasik, Tallinna Reaalkool):
https://www.youtube.com/playlist?list=PL70HIWp0tGWDeSCKtlU5tKpYAf2I7Ctbr VALMIMISEL

Mehhaanika (10 videot, esinejateks Lae end 2023 programmi osalejad) VALMIMISEL

Lisaks videotes esinenutele on videoid konsulteerinud:
Ingrid Rõigas, Viimsi Gümnaasium
Kaido Reivelt, Tartu Ülikooli koolifüüsika keskuse juhataja & Praktikali asutaja ja õppedisaini juht

Videoõpsi füüsika videod valmivad sellise programmi raames nagu Lae end (vt laeend.ee). Selle kutsusid 2022. aastal ellu kuus Eesti ettevõtet: Eesti Energia, Nordecon, LHV, ABB, Fermi Energia ja Metrosert. Programmi eesmärk on anda Eesti füüsikaõpetusele uus hoog. Lisaks Videoõpsi toodetavatele õppevideotele on programmist toetatud ka Praktikali füüsikaõppe komplektide arendamist. Juba teist aastat tunnustatakse 10 Eesti füüsikaõpetajat arenguprogrammiga. Sinna valitud õpetajad saavad osa inspireerivatest koolitustest ja võrgustikust, nad varustatakse innovatiivsete õppevahendite ja täiendavat kuupalgaga ning antakse neile platvorm ja hääl füüsikaõppe populariseerimiseks.

Bioloogia

Bioloogias on meil kaetud osa gümnaasiumi teemadest: elu tunnused ja organiseerituse tasemed, bioelemendid, rakud. 20 videot:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL70HIWp0tGWCmQyPdVv6b1bU9Sg8dfmEY

RÕK 2011 versiooni järgi moodustasid need gümnaasiumi I kursuse. Ainekavade ajakohastamise käigus on üht-teist natuke muutunud, kuid kõik olulisemad teemad on jätkuvalt kas I või II kursuses sees.

Need videod valmisid Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ toel.

Lisaks nendele on bioloogias kaetud ka järgmised IV kursuse “Inimene ja keskkond” ökoloogia osa teemad:

Süsinikuringe: https://youtu.be/WEK8XnBnlNI
Lämmastikuringe: https://youtu.be/pspBHzBbvcg
Veega seotud keskkonnaprobleemid: https://youtu.be/qJP8pdrHVdE
Toiduahel ja energiaringe: https://youtu.be/loSXB9MDFCE

Need videod valmisid Hooandja projekti toel.

Bioloogiavideote sisu on loonud ja astuvad nendes ka üles:
Ott Maidre, Hugo Treffneri Gümnaasiumi bioloogiaõpetaja
Kadri Mettis, Tallinna Ülikooli nooremteadur

Matemaatika

Matemaatikas oleme teinud ühe projekti koostöös Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli matemaatika didaktikutega (Jüri Kurvits, Annika Volt, Kerli Orav-Puurand). HARNO tellimusel lõime nn digitunde kahel teemal: 

9. klass, algebraline murd, 6 videot: https://www.youtube.com/playlist?list=PL70HIWp0tGWDYKlaVTug47cqDDEahzt8r

gümnaasium, perioodilised funktsioonid, 6 videot: https://www.youtube.com/playlist?list=PL70HIWp0tGWAGSpSl78KkS-BopLND3ypK

Kumbki pole terviklik kursus, vaid pisikesed õppeteemad. Projekti eesmärk oli koostada nende kohta põhjalikud innovatiivsed õppematerjalid, mis oleksid eeskujuks tulevastele matemaatika õppevara arendustele. Loodud materjalid võimaldavad panna kokku erinevaid õpiteid (iseseisvaks õppimiseks, ümberpööratud klassiruumi vormis õppeks, tavapäraseks tunnis õppimiseks) ning toetavad ka õppija eneseregulatsiooni.

Videoõpsi roll selles projektis oli luua teemat sissejuhatavad videod, mis ärataksid õppijas huvi ja näitlikustaksid õpitava seost päriseluga. Mõnel juhul aitasime ka geomeetrilisi seoseid visualiseerida.

See projekt on hea näide meie visioonist, kuidas Videoõpsi videod võiksid töötada osana suuremast süsteemist (nagu selgitatud siin postituses). Lisaks meie videotele oli digitundides veel tekstipõhiseid selgitavaid materjale, enesekontrolliküsimusi ja palju muud. Vaata tervikmaterjale siit: https://sites.google.com/view/mat-digitund/valminud-digitunnid-ja-%C3%BCldised-soovitused?authuser=0

Lisaks oleme matemaatikas teinud kunagi ka ühe näidisvideo lineaarvõrrandi teemal 7. klassile, mis on leidnud vaatajanumbrite järgi otsustades väga palju kasutust.
https://youtu.be/LCuBcLaF06Y

Video retsenseeris Anne Küüsmaa, Tallinna Prantsuse Lütseum

(Kui arvesse võtta veel materjalid, mis pole meie kanalil ja tasuta kättesaadavad, siis koostöös Delfiga ja Anne Küüsmaa abiga valmisid ka 10 videot matemaatika põhikooli lõpueksami tüüpülesannetest, vt siit.)

Loodusõpetus

Siin on meil olemas Keskkonnaministeeriumi tellimusel ja PACKGDEPO projekti rahastusel valminud kaks videot jäätmetest. 

II kooliastmele (4.-6. klass) jäätmete sortimise vajalikkusest: https://youtu.be/e-q8xmBMX3o

Gümnaasiumile ringmajandusest (otseselt sellist teemat loodus- ega sotsiaalainete ainekavades pole, aga teema käsitlus on gümnaasiumile sobilikus võtmes): https://youtu.be/0W8HTFDeOus

Geograafia

Siin on meil üks näidisvideo gümnaasiumile veeringe teemal: https://youtu.be/KOdYmhO2Ru0

Video retsenseeris Lea Koppel, Tallinna Prantsuse Lütseum

Muuseas, selle uurimuse järgi tunnetavad geograafiaõpetajad puudust eestikeelsete videoõppematerjalide järgi ning videote näitamiseks kasutatakse enim Youtube’i. Kahjuks pole me seni leidnud rahastusallikat ega koostööpartnerit sellesse ainesse laienemiseks.

Kirjandus

Kirjanduses on meil 20 videost koosnev seeria gümnaasiumile kirjandusteose analüüsi ja tõlgendamise teemadel.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL70HIWp0tGWDY0i01kHaktLU9RRJ_OXGB

RÕK 2011 versiooni järgi moodustasid need gümnaasiumi I kursuse. Uues, ajakohastatud versioonis on need teemad pihustatud kõigi kirjanduse kursuste peale. See aga tähendab, et neid saabki kasutada kursusteüleselt, kirjanduse aine baasoskuste ja -võtete õpetamiseks. Osa videoid sobivad kindlasti kasutamiseks ka põhikooli tasemel.

Need videod valmisid koostöös Emakeeleõpetuse Infokeskusega ja Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ toel.

Videote sisu on loonud Joosep Susi, Tallinna Ülikooli kirjandusdidaktika õppejõud. Videote sisu osas on konsulteerinud veel Merilin Aruvee, TLÜ emakeeledidaktika õppejõud, samuti kirjanik Anti Saar ja kirjandusõpetaja Katrin Kullo .

Eesti keel

Siin on meil üks näidisvideo kokku- ja lahkukirjutamise põhimõtetest ja reeglitest. Kuna eesti keele õppekava on spiraalne, sobib see ilmselt nii II ja III kooliastmele kui gümnaasiumile.
https://youtu.be/0FT0tfsRthg

Video retsenseerisid Margot Lillemägi & Indrek Lillemägi.

VALMIMISEL on soomeugri rahvaste ja keelesuguluse teemadel (II kooliaste kuni gümnaasium) videod koostöös Fenno-Ugria sihtasutusega (5 videot).

Ajalugu

Siin on meil olemas Euroopa Liidu ajaloo teemaline video 9. klassile, mis valmis Europe Direct Võrumaa Teavituskeskuse toel.
https://youtu.be/7lf3rmOkPE0

Video retsenseeris Reesi Kuslap, Viimsi Gümnaasium.

Aga muidugi kõige rohkem videoõppematerjale ajaloo teemadel leiad hoopis meie sõsarkanalilt Kristo Siig (5., 6. ja 8. klass ajaloos täielikult kaetud, vt esitusloendite alla):
https://www.youtube.com/@kristosiig

Ühiskonnaõpetus

Siin on meil olemas Euroopa Liidu olemuse ja toimimise teemaline video 9. klassile, mis valmis Europe Direct Võrumaa Teavituskeskuse toel.
https://youtu.be/5o-BTgm4Hkg

Näidisvideona valmis kunagi III kooliastmele ja gümnaasiumile mõeldud video maksudest:
https://youtu.be/VCWvsLf1bUU

Videod retsenseeris Reesi Kuslap, Viimsi Gümnaasium.

VALMIMISEL on kuueosaline sari gümnaasiumile maailmahariduse teemal, mis hõlmab kodanikuaktiivsust, nurjatuid probleeme, keskkonnateemasid jms. See valmib koostöös PERGiga (Pelgulinna Riigigümnaasium) ja on osa nende kooli baasmoodulist, kuid läheb kõigile Videoõpsi kanali kaudu kättesaadavaks. Projekt valmib MTÜ Mondo toel.

Informaatika

Siin on VALMIMISEL videod järgmistel teemadel (valmivad HARNO tellimusel ning koostöös Eesti Informaatikaõpetajate Seltsiga (EIÕPS)):

7 videot IT valdkonna ametite kohta III kooliastmele ja gümnaasiumile (süsteemianalüütik, tarkvaraarendaja, veebidisainer, testija, andmeanalüütik, elektroonikaseadmete tehnik, süsteemiadministraator)

5 videot tehisintellekti kohta III kooliastmele (üldmõisted, AI ja eetika, AI ja haridus, AI ja teadus, AI ja ettevõtlus)

Täiendame edaspidi seda postitust, et hoida ülevaade meie pakutavatest õppematerjalidest ajakohasena.

Millistel teemadel sinu meelest oleks vaja videoõppematerjale teha?

Mõtted hakkasid liikuma?

Avalda arvamust

Telli
Teata
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare